Alpex Group s.r.o.

Premio - vec dôvery !

Kampane za bezpečnosť sa u mladých vodičov míňajú účinkom
Kampane za bezpečnosť sa u mladých vodičov míňajú účinkom

Kampane za bezpečnosť sa u mladých vodičov míňajú účinkom

Kampane za bezpečnosť na cestách sa u mladých vodičov míňajú účinkom, tvrdia inštruktori autoškôl
Európski inštruktori autoškôl naliehajú na vlády, aby investovali do kampaní, ktoré budú šokovať
 
Bratislava 3. januára 2014 – Len 31 % európskych inštruktorov autoškôl je presvedčených, že kampane zvyšujúce povedomie o bezpečnejšej prevádzke na cestách sú efektívne a ovplyvňujú správanie sa začínajúcich vodičov. Výsledky nového prieskumu zverejnila spoločnosť Goodyear EMEA spolu s Európskou asociáciou autoškôl EFA.
Vlády členských štátov Európskej únie investujú každý rok značné prostriedky do kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti o bezpečnej jazde. [1] Podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 2 334 inštruktorov autoškôl z 12 európskych krajín, 41 % tvrdí, že tieto kampane nemajú vplyv na zmenu postojov mladých vodičov k bezpečnosti na cestách.
Vládne kampane za bezpečnosť cestnej premávky urobili najväčší dojem na španielskych inštruktorov autoškôl, z ktorých sa 57 % zhoduje, že kampane mali efekt pri ovplyvňovaní postojov mladých vodičov k bezpečnosti. Zato vlády v Holandsku, Francúzsku a v Belgicku vytvárajú podľa inštruktorov najmenej efektívne kampane.
Mimo Európsku úniu sú výsledky tak isto rôznorodé. Len 11 % juhoafrických inštruktorov autoškôl považuje kampane za efektívne, v Turecku je to 25 %. Ruskí inštruktori majú na vplyv kampaní obdobný názor ako ich kolegovia z EU a 31 % z nich sa domnieva, že kampane pre verejnosť za bezpečnejšie vozovky v Rusku fungujú.
John Lepine, generálny riaditeľ Európskej asociácie autoškôl, sa tak isto vyjadril k výsledkom prieskumov: „Najdôležitejším cieľom efektívnej autoškoly je vytvorenie bezpečných návykov. Pokiaľ sú kampane za zvýšenie povedomia o bezpečných cestách navrhnuté efektívne, majú schopnosť ovplyvniť postoje vodičov. EFA apeluje na vlády, aby sa od sebe navzájom učili a podelili sa medzi sebou o najosvedčenejšie postupy.”
Michel Rzonzef, viceprezident spoločnosti Goodyear EMEA pre divíziu osobných pneumatík, dodal: „Máme za sebou prvé tri roky z desaťročného programu Európskej únie zamerané na bezpečnosť na cestách a tieto výsledky môžu potenciálne pomôcť nášmu odvetviu a tvorcom bezpečnostnej politiky vytvárať efektívnejšie vzdelávacie kampane. Privedie nás to bližšie k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je znížiť počet úmrtí na cestách, hlavne medzi mladými ľuďmi.“
Šokové metódy, dramatické ukážky a kampane zamerané na špecifické cieľové skupiny zlepšia bezpečnosť na cestách.
Mladí ľudia sú najohrozenejšou vekovou skupinou, pokiaľ ide o dopravné nehody. [2] Inštruktori autoškôl sú presvedčení, že súčasné kampane nie sú natoľko dramatické a šokujúce, aby upútali pozornosť mladých ľudí a prinútili ich premýšľať o svojom správaní sa za volantom.
Na otázku, ako by mala vyzerať rázna preventívna kampaň, 61 % inštruktorov odpovedalo, že najlepšie taká, ktorá by oslovila mladých ľudí, aby brali bezpečnosť na cestách vážne. Jednou z možností je vytvorenie dramatickej situácie nehody na simulátore, ktorý ukáže, aké to je byť v aute v okamihu prevrátenia. Iným príkladom môže byť hodenie bowlingovej gule do predného skla ako názorná ukážka toho, čo sa stane, keď vodič nemá zapnutý pás.
52 % inštruktorov považuje za veľmi účinné ukázať vodičom fotografie nehôd spôsobených neopatrným riadením vozidla. Ďalším spôsobom, ktorý by zlepšil vládne kampane za bezpečnosť cestnej premávky, by podľa 44 % inštruktorov bolo efektívnejšie zapojenie sociálnych médií.
Názory inštruktorov na najefektívnejšiu taktiku, ktorá by donútila frekventantov brať bezpečnosť na cestách vážne:  
Krajina Metódy považované za najefektívnejšie v jednotlivých krajinách
EU Dramatické simulácie nehôd (napr. simulátor, ktorý ukáže, aké to je byť v aute v okamihu prevrátenia ako príklad následku nesprávne udržovaných pneumatík, hodenie bowlingovej gule do predného skla ako názorná ukážka toho, čo sa stane, keď vodič nemá zapnutý pás)  (61 %)
Belgicko Dramatické simulácie nehôd (54 %)
Česká republika Kampane a výučbové materiály na sociálnych sieťach (46 %)
Francúzsko Dramatické simulácie nehôd (69 %)
Nemecko Výučbové materiály špeciálne navrhnuté pre súčasnú mladú generáciu (52 %)
Dánsko Výučbové materiály špeciálne navrhnuté pre súčasnú mladú generáciu (64 %)
Taliansko Kampane a výučbové materiály v sociálnych médiách (63 %)
Poľsko Dramatické simulácie nehôd (81 %)
Rakúsko Dramatické simulácie nehôd (58 %)
Holandsko Fotografie nehôd a havárií spôsobených neopatrným riadením vozidla (58 %)
Španielsko Dramatické simulácie nehôd (72 %)
Veľká Británia Skupinové lekcie s diskusiami o bezpečnostných rizikách s vrstovníkmi (91 %)
Turecko Fotografie nehôd a havárií spôsobených neopatrným riadením vozidla (90 %)
Rusko Fotografie nehôd a havárií spôsobených neopatrným riadením vozidla (80 %)
Južná Afrika Fotografie nehôd a havárií spôsobených neopatrným riadením vozidla (69 %)
 
Čo by mali vlády ešte robiť?
Európski inštruktori autoškôl sa domnievajú, že vlády by okrem zlepšenia postojov ku kampaniam zameraným na bezpečnosť cestnej premávky mali podniknúť praktickejšie kroky na výchovu novej generácie bezpečných vodičov. Najčastejšie (47 %) sa zmieňovali o lepšom presadzovaní existujúcich pravidiel cestnej premávky. Nasledovala požiadavka, aby sa mladí ľudia učili o bezpečnosti cestnej premávky už od mladšieho veku (44%). 41 % inštruktorov uviedlo, že vlády by mali investovať do školiacich inštitúcií a 40 % navrhlo, aby sa vyučovala bezpečnosti cestnej premávky v školách.
Názory inštruktorov na to, čo by vlády mali robiť, aby zlepšili postoje začínajúcich vodičov k bezpečnosti cestnej premávky
  Reklama zameraná na mladých v miestach, kde sa často pohybujú Využitie celebrít na podporu kampaní Výučba v školách o bezpečnej doprave Zahrnutie viac otázok o bezpečnosti v doprave do testov v autoškolách Prísnejšie dopravné
pravidla
Finančné investície do autoškôl a ich inštruktorov Spolupráca
s organizáciami, ktoré mladí vodiči poznajú
Začínať s praktickou výučbou bezpečnosti v cestnej premávke v omnoho mladšom veku
EU 38 % 20 % 40 % 28 % 47 % 41 % 27 % 44 %
Rakúsko 21 % 25 % 15 % 30 % 37 % 42 % 24 % 34 %
Belgicko 36 % 10 % 38 % 30 % 40 % 49 % 19 % 42 %
Česká republika 31 % 24 % 49 % 23 % 38 % 31 % 16 % 32 %
Dánsko 43 % 16 % 34 % 26 % 49 % 28 % 29 % 28 %
Francúzsko 42 % 28 % 21 % 20 % 53 % 32 % 35 % 56 %
Nemecko 34 % 12 % 20 % 17 % 33 % 35 % 27 % 46 %
Taliansko 43 % 10 % 29 % 26 % 45 % 43 % 20 % 45 %
Holandsko 51 % 18 % 59 % 26 % 49 % 42 % 27 % 42 %
Poľsko 44 % 26 % 65 % 39 % 61 % 63 % 40 % 50 %
Rusko 53 % 22 % 43 % 40 % 61 % 47 % 21 % 30 %
Južná Afrika 59 % 27 % 50 % 33 % 54 % 60 % 36 % 47 %
Španielsko 36 % 21 % 64 % 17 % 53 % 50 % 30 % 51 %
Švajčiarsko 30 % 22 % 33 % 44 % 51 % 36 % 24 % 49 %
Turecko 72 % 44 % 79 % 69 % 80 % 62 % 56 % 76 %
Veľká Británia 46 % 26 % 55 % 33 % 49 % 41 % 34 % 50 %
 
Michel Rzonzef zo spoločnosti Goodyear konštatuje: “Inštruktori autoškôl majú unikátny náhľad na to, čo funguje v oblasti ovplyvňovania mladých vodičov – veľmi ťažko dosiahnuteľnej skupiny. Každý rok sa vydávajú značné prostriedky na zvýšenie povedomia a na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Pokiaľ budú tieto konkrétne zlepšenia zrealizované, mohli by sa tieto investície, ktoré nám pomôžu zlepšiť bezpečnosť na európskych cestách, zefektívniť.”
“Spoločnosť Goodyear bude tieto výsledky detailne vyhodnocovať, pretože vyvíja ďalšie vzdelávacie materiály a kampane zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. Využijeme silu sociálnych médií a odhalíme mladým vodičom možné dopady nebezpečného riadenia vozidla,” dodal.
Firemným záväzkom spoločnosti Goodyear je osveta v oblasti bezpečnej jazdy. Spoločnosť Goodyear je popredným výrobcom inovatívnych pneumatík s pokrokovými technológiami, ktoré môžu motoristom pomôcť jazdiť bezpečne, bez ohľadu na podmienky, ktorým môžu byť vystavení.
O metodike prieskumu
Prieskum realizovala spoločnosť ReputationInc pre spoločnosť Goodyear EMEA, aby lepšie pochopila postoj inštruktorov autoškôl k povedomiu o bezpečnosti cestnej premávky a poznala názory mladých vodičov. Prieskum zahŕňal 37 otázok a oslovil inštruktorov autoškôl v pätnástich krajinách. V každej krajine sa zistil celkový počet inštruktorov a zodpovedajúca vzorka z každej krajiny vyplnila dotazník. Odpovede na otázky z dotazníkov sa porovnali a posúdili na úrovni jednotlivých krajín, ale i v EU ako celku. V analýze EU boli zahrnuté krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia (n = 2 334). ). Pri realizácii celoeurópskej analýzy sa dáta porovnávali podľa veľkosti populácie danej krajiny.
 
Práca v teréne prebiehala od augusta do septembra roku 2013. Rozhovory prebiehali na internete, v miestnom jazyku danej krajiny. Výsledky prieskumu sú k dispozícii na požiadanie.                  
 
O spoločnosti Goodyear
Goodyear je jeden z najväčších svetových výrobcov pneumatík. Spoločnosť zamestnáva približne 69 000 pracovníkov a svoje výrobky vyrába v 52 závodoch v 22 krajinách sveta. Dve inovačné centrá (Akron – Ohio a Colmar-Berg – Luxembursko) sa snažia o rozvoj najmodernejších výrobkov a o služby, ktoré stanovia technologické a výkonnostné štandardy pre celé odvetvie.
 
Spoločnosť Goodyear má za sebou 111 rokov cenných skúseností vo vývoji nevyhnutnej súčasti každého automobilu – pneumatiky. Veríme preto, že je našou povinnosťou zúčastniť sa debát o bezpečnosti pneumatík.
Chceme sa podieľať na bezpečnejšom cestovaní. V Európe patrí spoločnosť Goodyear medzi signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (ERSC). Spoločnosť Goodyear podporila myšlienku európskeho značenia pneumatík, ktoré zákazníkom uľahčí posúdiť vlastnosti pneumatiky z hľadiska životného prostredia a bezpečnosti. Spoločnosť Goodyear podporuje povinné zavedenie systému kontroly tlaku v pneumatike – elektronického systému, ktorý sleduje tlak vzduchu vnútri pneumatiky – do všetkých nových osobných automobilov od roku 2012 a všetkých predávaných automobilov od roku 2014. Spoločnosť Goodyear rovnako podporuje myšlienku zavedenia právnej úpravy používania zimných pneumatík vo všetkých členských štátoch Európskej únie zvyšujúcej bezpečnosť cestnej premávky v zimných podmienkach. Spoločnosť Goodyear sa spolu s kompetentnými osobami venuje názorným ukážkam dôležitosti bezpečnosti na cestách.
 
Viac informácií o spoločnosti Goodyear a jej produktoch nájdete na www.goodyear.sk
 
 
O Európskej asociácii autoškôl (EFA)
EFA reprezentuje záujmy 25 asociácií autoškôl z 24 európskych krajín vo všetkých európskych úradoch, inštitúciách a organizáciách, ktoré sa týkajú výučby v autoškole: platy inštruktorov v autoškolách, rozvoj vodičov, ďalší výcvik začínajúcich vodičov, ekologicky šetrná jazda, všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Podporuje iniciatívy, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
 
Hlavným cieľom je: harmonizácia výcviku a skúšok inštruktorov, príp. učiteľov v autoškolách, príprava a harmonizácia osnov a vzdelávacích konceptov výcviku všetkých kategórií vodičov, príprava a harmonizácia osnov pokročilého výcviku všetkých kategórií vodičov, harmonizácia vzdelávania a skúšok vodičov, harmonizácia štandardov testovacích organizácií a skúšajúcich. EFA je profesijná asociácia neutrálna v politických či náboženských záležitostiach.